نقشه محل حادثه مرگبار ناوچه ارتش

منبع: برترین ها

13

1399/2/22

11:56


نقشه محل حادثه شلیک اشتباهی کروز به شناور کنارک در جریان یک تمرین نظامی در محدوده آبهای ساحلی ایران در خلیج عمان

برترین‌ها: نقشه محل حادثه شلیک اشتباهی کروز به شناور کنارک در جریان یک تمرین نظامی در محدوده آبهای ساحلی ایران در خلیج عمان

نقشه محل حادثه مرگبار ناوچه ارتش

تصویری


ویدئو