خلبانان در شرایط کرونایی چقدر حقوق می‌ گیرند؟

منبع: دوستان

10

1399/2/22

12:13


مدیرعامل انجمن خلبانان: دو سوم حقوق خلبانان و کروی پروازی در ایران بر اساس میزان ساعت پرواز آنهاست که با توجه به کاهش شدید پروازها، این دو سوم از حقوق آنها حذف شده است.

بسیاری از خلبانانی که بصورت تخصصی در پروازهای خارجی به کار گرفته می‌شوند، بیش از ۴۵ روز است که هیچ دریافتی ای نداشته اند.

از آنجایی که بیمه بیکاری به افراد اخراج شده از مشاغل تخصیص می‌یابد و همچنین با توجه به اینکه هیچیک از شرکت‌های هواپیمایی تا کنون خلبانی را اخراج نکرده اند، لذا بیمه بیکاری به خلبانان تعلق نگرفت اما اگر اخراج شوند، بیمه بیکاری به آنها تعلق می‌گیرد.

www.dustaan.com - خلبانان در شرایط کرونایی چقدر حقوق می‌ گیرند؟

به این پست امتیاز دهید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو