روایت ضرغامی از دعوا با روحانی

منبع: برترین ها

34

1399/2/22

13:08


روایت ضرغامی از دعوا با رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی را ببینید.

برترین‌ها: روایت ضرغامی از دعوا با رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی فضای مجازی را ببینید.

روایت ضرغامی از دعوا با روحانی

تصویری


ویدئو