دلیل واریز قطره‎ چکانی پول خارجی ‌های استقلال مشخص شد

منبع: دوستان

13

1399/2/22

13:23


یکی از مدیران باشگاه استقلال:به دلیل تحریم های ظالمانه ای که کشورمان را دربرگرفته، نمی توانیم ارقام درشت را به راحتی از طریق بانک یا صرافی ها به حساب این بازیکنان واریز کنیم. از این جهت به بازیکنان هم گفته ایم که پول شان را در بازه های زمانی که مشکلی برای باشگاه و خود آنها ایجاد نشود کم کم به حسابشان واریز خواهیم کرد.

اگر می توانستیم پول آنها را یکجا پرداخت کنیم خیلی راحت تر بودیم چون این روزها قیمت ارز متغیر است و هر بار ممکن است مبلغی بیش از آنچه برای پرداخت طلب آنها در نظر گرفته شده هزینه کنیم.

www.dustaan.com - دلیل واریز قطره‎ چکانی پول خارجی ‌های استقلال مشخص شد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو