شاخص فلاکت استان‌های ایران در سال ۹۸ چقدر بود؟

منبع: برترین ها

12

1399/2/22

13:32


در این اینفوگرافی شاخص فلاکت استان‌های ایران در سال ۹۸ را ببینید.

برترین‌ها: در این اینفوگرافی شاخص فلاکت استان‌های ایران در سال ۹۸  را ببینید.

شاخص فلاکت استان‌های ایران در سال ۹۸ چقدر بود؟

تصویری


ویدئو