اولین تصاویر از ناوچه سانحه‌دیده کنارک

منبع: برترین ها

9

1399/2/22

14:15


بعدازظهر روز گذشته در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شدو

برترین‌ها: بعدازظهر روز گذشته در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی ارتش، شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شد. اولین تصاویر از ناوچه کنارک را ببینید.

اولین تصاویر از ناوچه کنارک

تصویری


ویدئو