حال خوب دریاچه ارومیه در بهار

منبع: برترین ها

27

1399/2/22

14:43


دریاچه ارومیه در این روزهای بهاری که شاهد بارش باران در برخی مناطق سطح حوزه این دریاچه در استان آذربایجان شرقی هستیم حال خوبی دارد.

برترین‌ها: دریاچه ارومیه در این روزهای بهاری که شاهد بارش باران در برخی مناطق سطح حوزه این دریاچه در استان آذربایجان شرقی هستیم حال خوبی دارد.

حال خوب دریاچه ارومیه در بهار

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو