نجات پلنگ جوان از تله مرگ در تنکابن

منبع: برترین ها

18

1399/2/22

15:00


محیط بانان یک قلاده پلنگ ماده ۳ ساله را که در تله مچ‌گیر چوپانان منطقه دو هزار تنکابن گرفتار شده بود از تله آزاد و در منطقه رها کردند.

برترین‌ها: محیط بانان یک قلاده پلنگ ماده ۳ ساله را که در تله مچ‌گیر چوپانان منطقه دو هزار تنکابن گرفتار شده بود از تله آزاد و در منطقه رها کردند.

نجات پلنگ جوان از تله مرگ در تنکابن

تصویری


ویدئو