دستورالعمل فروش خودرو نهایی شد

منبع: برترین ها

8

1399/2/22

15:00


جلسه ستاد تنظیم بازار با موضوع قیمتگذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی همچنان ادامه دارد که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از نهایی شدن دستورالعمل های فروش خودرو خبر داد.

خبرگزاری مهر: جلسه ستاد تنظیم بازار با موضوع قیمتگذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی همچنان ادامه دارد که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از نهایی شدن دستورالعمل های فروش خودرو خبر داد.

وی افزود: سایت فروش خودرو همواره باز است، این در حالی است که پیش فروش بر اساس معادل ۶۰ درصد تولید در همان سال صورت خواهد گرفت.

به گفته تابش، تحویل خودروها سه ماهه خواهد بود.این در حالی است که سود پیش فروش صفر است.

قرار بود در این جلسه، نحوه قیمتگذاری خودرو با حضور سازمان حمایت و شورای رقابت مورد بحث و جمع بندی قرار گیرد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو