ضرغامی: تنها چیزی که می‌شود در این مملکت خورد، بیت‌المال است!

منبع: برترین ها

18

1399/2/22

15:13


ضرغامی گفت: انگار تنها چیزی که می‌شود در این مملکت خورد، بیت‌المال است!

برترین‌ها: ضرغامی گفت: انگار تنها چیزی که می‌شود در این مملکت خورد، بیت‌المال است!

ضرغامی: تنها چیزی که می‌شود در این مملکت خورد، بیت‌المال است!

تصویری


ویدئو