حمله فراستی به فیلم محبوب این روز‌ها

منبع: برترین ها

19

1399/2/22

15:18


مسعود فراستی؛ منتقد حاشیه‌ساز سینما در صفحه اینستاگرامی خود به شدت از فیلم «پلتفورم» انتقاد کرد.

برترین‌ها: مسعود فراستی؛ منتقد حاشیه‌ساز سینما در صفحه اینستاگرامی خود به شدت از فیلم «پلتفورم» انتقاد کرد.

حمله فراستی به فیلم محبوب این روز‌ها

او نوشت: 

پلتفورم، فیلم پر سر و صدای اینروزها، فقط فیلم بدی نیست_ که هست_. فیلمی مفلوک، شعاری، وراج، روشنفکرنما و نمادباز است ، و مبتذل. پلتفورم، فیلمی ضد انسانی و شنیع است و مهوع.

فیلمساز جز اینکه سینما بلد نیست، انسان، جامعه و طبقات اجتماعی را هم نمیفهمد؛ فقط یک سلسله شعار سیاسی اجتماعی یاد گرفته که نه میتواند بسط دهد و نمایشی کند ، و نه به آدمها و محیط بسته کاریکاتوری شبه تئاتری اش تسری دهد۰ نظام اجتماعی، طبقات، مدیریت جامعه، جنبش و۰۰۰ کلمات و دیالوگهای این اثر بی سر و ته و احمقانه است. فیلمساز به دو آدم فیلمش کوچکترین رحم و شفقتی ندارد. مرد مسن را از ابتدا همچون حیوان نشخوار کننده ای مینماید، مرد جوان را نیز با کمی تاخیر.

حمله فراستی به فیلم محبوب این روز‌ها

فیلم کاریکاتور این شعار است: « انسان گرگ انسان است.»

به نظرم فیلم خوراک مناسبی برای سرمایه داران است در توجیه تجاوزگری و سلطه بر انسان.

مخاطب انتلکت فیلم، با دیالوگهای دهان پر کن و تصاویر ضد انسانی_ و بربریت_ فیلم، خود را ارضا میکند.

پلتفورم یک بیانیه مغشوش شبه آنارشیستی است که هم چپ مینماید هم مسیحی، اما هیچ نیست مگر تهوع.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو