به آب انداختن ناوچه کنارک در سال ۹۷

منبع: برترین ها

23

1399/2/22

15:43


تصویری از ناوچه کنارک که سال ۹۷ بعد از اورهال به آب انداخته شد

باشگاه خبرنگاران: تصویری از ناوچه کنارک که سال ۹۷ بعد از اورهال به آب انداخته شد.

تصویری از ناوچه کنارک

تصویری


ویدئو