وزارت دفاع ژاپن در بیانیه‌ای اظهار کرد: با توجه به اهمیت این مانور که نخستین مانور مشترک جنگنده‌های ژاپن و هند خواهد بود، وزرای دفاع دو کشور توافق کردند که هماهنگی خود را برای برگزاری این مانور به محض بهبود وضعیت شیوع کووید-۱۹ از سر بگیرند و گسترش همکاری دفاعی دو کشور را تحقق بخشند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، این مانور چهارمین اقدام مشترک ژاپن در برگزاری مانور مشترک جنگنده‌ها پس از همکاری با آمریکا، انگلیس و استرالیا در این زمینه خواهد بود. با این حال این دو کشور متعهد شده‌اند که آمادگی دفاعی خود را حفظ کرده و تقویت همکاری دفاعی دوجانبه را ادامه دهند.

ژاپن در راستای اقدامات خود برای مقابله با گسترش نفوذ دریایی چین در منطقه هند-پاسیفیک همکاری‌های امنیتی خود با هند را گسترش داده است.