توده گرد و خاک در آبادان

توده گرد و خاک در آبادان


منبع: برترین ها

14

1399/2/22

16:17


مردم شهر آبادان طی ۴ روز گذشته برای دومین بار شاهد گرد و غباری با غلظت ۱۸ برابر حد مجاز هستند.

خبرگزاری میزان: مردم شهر آبادان طی ۴ روز گذشته برای دومین بار شاهد گرد و غباری با غلظت ۱۸ برابر حد مجاز هستند.

توده گرد و خاک در آبادان

توده گرد و خاک در آبادان

توده گرد و خاک در آبادان

توده گرد و خاک در آبادان

توده گرد و خاک در آبادان

توده گرد و خاک در آبادان

توده گرد و خاک در آبادان

توده گرد و خاک در آبادان

توده گرد و خاک در آبادان

تصویری


ویدئو