رونامه واشنگتن پست نوشته است: " سناتورهای جمهوری خواه با سنگین شدن کفه ترازوی دموکرات‌ها در نظرسنجی‌ها، با شرایط سیاسی دشواری روبه رو شده‌اند و نگران از دست دادن اکثریت خود در سنای آمریکا هستند.

یک استراتژیست جمهوری خواه که از نزدیک در جریان رقابت‌های انتخاباتی سنا است و نخواسته نامش فاش شود، اظهار کرد: راستش را بخواهید در حال حاضر چشم انداز تیره و تاری در همه زمینه‌ها پیش روی جمهوری خواهان است. این مساله به طور کلی یک همه پرسی بر سر ترامپ است و این شرایط برای جمهوری خواهان اصلا خوب نیست اما تا ابد هم اینطور نمی‌ماند.

استراتژیست‌های متعددی نیز بر این باورند که با بهبود شرایط آمریکا و بازگشت آن به وضعیتی عادی‌تر، نامزدهای جمهوری‌خواه دوباره می‌توانند خود را در شرایط مطلوب‌تری ببینند. با این حال باید در نظر داشت که بازگشت به وضعیتی عادی با توجه به ادامه افزایش تلفات ناشی از کرونا و چشم انداز هولناک اقتصادی پیش روی آمریکا دور از دسترس به نظر می‌رسد و این به آن معناست که مدیریت این بحران از سوی رییس‌جمهور آمریکا نه تنها برای پیروزی مجدد خودش، بلکه برای توانایی جمهوری خواهان در حفظ اکثریت در سنا نیز تعیین کننده است و می توان گفت که هر اتفاقی برای ترامپ بیفتد، همان سرنوشت نیز در انتظار اکثریت سنا خواهد بود.

جمهوری خواهان هم اکنون با در اختیار داشتن ۵۳ کرسی در سنا در برابر ۴۷ کرسی دموکرات اکثریت هستند.

 یک جمهوری خواه دیگر می‌گوید، وضعیت سیاسی به اندازه چند ماه پیش مطلوب نیست.

سردبیر خبرنامه بی طرف "Cook Political Report" می گوید: ما این شرایط را شانسی دست کم ۵۰-۵۰ برای تغییر حزب اکثریت در سنا می‌دانیم.

دموکرات‌ها همچنین در نظر دارند در رقابت‌های انتخاباتی بر مخالفت جمهوری خواهان با "لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مقرون‌به‌صرفه" معروف به "اوباماکر" که طرحی بسیار محبوب است، مانور دهند.

مقامات جمهوری خواه نیز تایید کرده‌اند که سناتورهای این حزب جدا کردن خود از سرنوشت ترامپ را اگر تقریبا غیرممکن ندانند، آن را دشوار می بایند.

کمیته سناتوری ملی جمهوری خواهان در یک استراتژی محرمانه ۵۷ صفحه ای از نامزدهای این حزب خواسته است که به جای دفاع از عملکرد ترامپ در زمینه کرونا، به چین حمله کرده و آن را مقصر شیوع این بیماری بدانند."