پنج قانون وزارت بهداشت برای اجرای شب‌های قدر

منبع: برترین ها

21

1399/2/22

18:16


معاون بهداشت وزارت بهداشت، ضمن اشاره به پروتکل بهداشتی برگزاری مراسم شب‌های قدر، گفت: ترجیح ما این است که این مراسم با ظرفیت محدود برگزار شود.

خبرگزاری مهر: معاون بهداشت وزارت بهداشت، ضمن اشاره به پروتکل بهداشتی برگزاری مراسم شب‌های قدر، گفت: ترجیح ما این است که این مراسم با ظرفیت محدود برگزار شود.

علی رضا رئیسی، روز دوشنبه در نشست خبری که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد در ارتباط با وضعیت برگزاری مراسم احیا شب‌های قدر، افزود: تا امروز بعدازظهر شرایط نهایی برگزاری مراسم شب‌های قدر اعلام می‌شود و ترجیح ما این است که این مراسم با ظرفیت محدود برگزار شود.

وی ادامه داد: اگر در این سه شب قرار است مراسمی برگزار شود، اولاً با یک ظرفیت محدود برگزار شود. دوماً اینکه ترجیحاً در فضای باز برگزار شود. سوم، اینکه حداقل فاصله از طرفین و از پشت سر و جلو هر فرد، حدود حداقل یک متر باشد. در عین حال استفاده از ماسک و دستکش و استفاده از مهر و قرآن شخصی توصیه می‌شود.

رئیسی گفت: اگر فضا سربسته بود، حداکثر از یک چهارم فضا استفاده شود. مثلاً اگر یک حسینیه ۲۰۰ نفر گنجایش دارد، حداکثر ۵۰ نفر در آن حضور یابند. اقدام دیگری که با همکاری صدا و سیما انجام شده این است که بسیاری از افراد که می‌خواهند در خانه این مراسم را برگزار کنند، صدا وسیما از مکان‌های خاص مراسم را به صورت زنده و در کانال‌های مختلف پخش کنند.

اینکه چه تعداد از اماکن برای شب‌های احیا باز باشد، به جلسه بعدازظهر بستگی دارد که تصمیم‌گیری می‌کنیم، اما کلیت پروتکل به این صورت است که هیات امنا و امام جماعت مساجد و با نظارت دانشگاه‌ها این پروتکل‌ها رعایت شود و حداکثر زمانی که برای برگزاری شب‌های احیا گذاشتیم، دو ساعت است.

پنج قانون وزارت بهداشت برای اجرای برنامه‌های شب‌های قدر

1. افراد باید سجاده، مهر و قرآن بیاورند.

2.  در برگزاری مراسم‌های شب قدر باید مراسم با یک ظرفیت محدود و ترجیحاً در فضای باز برگزار شود.

3.  زمان برگزاری شب‌های قدر دو ساعت است.

4.  امامان جماعت با نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی در رعایت پروتکل‌ها همکاری می‌کنند.

5.  صدا و سیما برنامه این شبها را به طور مستقیم از مکان‌های خاص پخش کند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو