پرویز سیروس‌پور پیشکسوت و رئیس اسبق فدراسیون کشتی  از بیمارستان مرخص شد. وی که ابتدا پزشکان درباره بیماری‌اش تشخیص کرونا داده بودند، بعد از دو بار انجام تست مشخص شد که بیماری‌اش کرونا نیست و بعد از اینکه آنژیو قلب را انجام داد، امروز از بیمارستان مرخص شد.