مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش شد/ معرفی سینماهای سرگروه

منبع: سینما پرس

9

1399/2/22

18:26


سینماپرس: در اولین جلسه شورای صنفی نمایش در دوره جدید، مرتضی شایسته به عنوان دبیر انتخاب شد و سینماهای سرگروه معرفی شدند.

مرتضی شایسته تهیه کننده در جلسه رئیس سازمان سینمایی با صنوف سینما

سینماپرس: در اولین جلسه شورای صنفی نمایش در دوره جدید، مرتضی شایسته به عنوان دبیر انتخاب شد و سینماهای سرگروه معرفی شدند.

تصویری


ویدئو