تصویرِ یکی ‏از شهدای حادثه ناوچه کنارک

منبع: برترین ها

8

1399/2/22

18:29


باشگاه خبرنگاران جوان تصویری از ناوبان‌ دوم عرشه محمد اردنی؛ ‏از شهدای ناوچه کنارک را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان تصویری از ناوبان‌ دوم عرشه محمد اردنی؛ ‏از شهدای ناوچه کنارک را منتشر کرد.

تصویرِ یکی ‏از شهدای حادثه ناوچه کنارک

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو