شدیدترین زلزله‌های قرن در ایران!

منبع: برترین ها

15

1399/2/22

18:47


شدیدترین زلزله‌های ایران در چه زمان و مکان و با چه میزان تلفاتی اتفاق افتاده‌اند؟

عصرایران: شدیدترین زلزله‌های ایران در چه زمان و مکان و با چه میزان تلفاتی اتفاق افتاده‌اند؟

شدیدترین زلزله‌های قرن در ایران!

تصویری


ویدئو