توئیت مشاور وزیر بهداشت درباره بازگشایی مساجد

منبع: برترین ها

10

1399/2/22

18:55


مشاور وزیر بهداشت در توئیتر خود درباره بازگشایی مساجد نوشت: با رعایت دستورالعمل‌ها فرصت به بدخواهان ندهیم.

برترین‌ها: مشاور وزیر بهداشت در توئیتر خود درباره بازگشایی مساجد نوشت: با رعایت دستورالعمل‌ها فرصت به بدخواهان ندهیم.

توئیت مشاور وزیر بهداشت درباره بازگشایی مساجد

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو