توئیت دهباشی در مورد حادثه تلخ ناوچه کنارک

منبع: برترین ها

12

1399/2/22

19:04


حسین دهباشی؛ فعال رسانه‌ای به حادثه تلخ ناوچه کنارک واکنش نشان داد.

برترین‌ها: حسین دهباشی؛ فعال رسانه‌ای به حادثه تلخ ناوچه کنارک واکنش نشان داد.

او نوشت: 

توئیت دهباشی در مورد حادثه تلخ ناوچه کنارک

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو