تصاویر ویدئویی جدید از حادثه مرگبار ناوچه کنارک

منبع: برترین ها

20

1399/2/22

19:12


تصاویر ویدئویی جدید از حادثه مرگبار ناوچه کنارک که منجر به شهادت جمعی از پرسنل نیروی دریایی ارتش شد را ببینید.

برترین‌ها: تصاویر ویدئویی جدید از حادثه مرگبار ناوچه کنارک که منجر به شهادت جمعی از پرسنل نیروی دریایی ارتش شد را ببینید.

تصاویر ویدئویی جدید از حادثه مرگبار ناوچه کنارک

تصاویر ویدئویی جدید از حادثه مرگبار ناوچه کنارک

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو