تصاویر؛ اجازه پیاده‌روی محدود به اسپانیایی‌ها

تصاویر؛ اجازه پیاده‌روی محدود به اسپانیایی‌ها


منبع: برترین ها

19

1399/2/22

19:51


در جهت کاهش محدودیت‌های قرنطینه دولت اسپانیا به مردم این کشور اجازه داده در زمان‌های معین و در یک منطقه محدود برای ورزش و پیاده روی به خیابان‌ها بیایند.

خبرگزاری مهر: در جهت کاهش محدودیت‌های قرنطینه دولت اسپانیا به مردم این کشور اجازه داده در زمان‌های معین و در یک منطقه محدود برای ورزش و پیاده روی به خیابان‌ها بیایند.

شورای شهر مادرید با صدور مجوز تبدیل موقت حدود ۳۰ خیابان اصلی پایتخت به پیاده رو، امکان پیاده روی و گردش محدود پایتخت نشینان را با حفظ فاصله گذاری اجتماعی فراهم کرد.

تصاویر؛ اجازه پیاده‌روی محدود به اسپانیایی‌ها

تصاویر؛ اجازه پیاده‌روی محدود به اسپانیایی‌ها

تصاویر؛ اجازه پیاده‌روی محدود به اسپانیایی‌ها

تصاویر؛ اجازه پیاده‌روی محدود به اسپانیایی‌ها

تصاویر؛ اجازه پیاده‌روی محدود به اسپانیایی‌ها

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو