حاج شیخ بیوک چیت‌چیان؛ مدیر انتشارات «المکتبه المرتضویه الحیاء الآثار الجعفریه» و کتابفروشی «مرتضوی» پس از شش دهه فعالیت در حوزه نشر و کتاب درگذشت.

او قبلا در بازار تهران و پیش از آن‌ هم سابقه ۱۴ ساله فروش کتاب در نجف را دارد. وی بیش از ۶۵ سال در کار انتشار و فروش کتاب مذهبی و اخلاقی چاپ فعال بود.

کتابفروشی مرتضوی بیش از ۳۵ سال است که در پاساژ مجیدی خیابان ناصرخسرو قرار دارد.