ادعای عجیب نماینده قم درباره دلیل عزل رحمانی

منبع: برترین ها

11

1399/2/22

21:18


امیرآبادی فراهانی نماینده قم درباره عزل وزری صنعت نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا ‎قیمت خودرو آقای رحمانی وزیرصنعت رابرکنار نکرد.

برترین‌ها: امیرآبادی فراهانی نماینده قم درباره عزل وزری صنعت نوشت: مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا ‎قیمت خودرو آقای رحمانی وزیرصنعت رابرکنار نکرد.

چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به ‎وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت خواری) رای ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفارا نپذیرفته وبرکنار شد.

ادعای عجیب نماینده قم درباره دلیل عزل رحمانی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو