راننده عصبانی با کامیون، فراری رئیسش را له کرد! + عکس

راننده عصبانی با کامیون، فراری رئیسش را له کرد! + عکس


28

1399/2/22

21:21


راننده عصبانی از رئیس شرکتی که در آن کار می‌کرد با کامیون خودروی فراری رئیس را زیر گرفت.

راننده عصبانی با کامیون، فراری رئیسش را له کرد! + عکس

حکم اخراج یک راننده کامیون از شرکتی در شیکاکو به له شدن خودروی لوکس رئیش شرکت ختم شد. راننده عصبانی از رئیس شرکتی که در آن کار می‌کرد با کامیون خودروی فراری رئیس را زیر گرفت.
 
این حادثه در پارکینگ یک شرکت در شیکاگوی آمریکا رخ داده است و راننده عصبانی با کامیون به خودروی فراری GTC۴Lusso رئیسش کوبیده است.
 
طبق گفته یکی از افراد شرکت این راننده چهار روز پیش استخدام شده و ظاهرا برای این کار مناسب نبوده است. حکم اخراج راننده از شرکت به له شدن خودروی گرانقیمت او انجامیده است.

راننده عصبانی با کامیون، فراری رئیسش را له کرد! + عکس

راننده عصبانی با کامیون، فراری رئیسش را له کرد! + عکس

راننده عصبانی با کامیون، فراری رئیسش را له کرد! + عکس

راننده عصبانی با کامیون، فراری رئیسش را له کرد! + عکس

راننده عصبانی با کامیون، فراری رئیسش را له کرد! + عکس

فرارو

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو