عباس آرگون درباره تغییر واحد پولی و حذف ۴ صفر از پول ملی، اظهار داشت: این اصلاحات یک تغییر ظاهری و شکلی در پول ملی است، ولی نظر من این است که اکنون زمان مناسبی برای اقدام نبود.

وی با اشاره به احتمال بازگشت صفرهای حذف شده در صورت ادامه تورم دو رقمی در کشور، تاکید کرد: از نظر روانی دستمزد کاهش شکلی پیدا می‌کند که در شرایط فعلی می‌تواند نگرانی مزدبگیران را به همراه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این نگرانی البته باید مورد بررسی قرار گیرد، به هر حال کاهش شکلی دستمزد اگر با افزایش قدرت خرید همراه نباشد، می‌تواند آسیب‌هایی جدی به همراه داشته باشد.