افشاگری وزیر معزول علیه رئیس دفتر روحانی

منبع: برترین ها

14

1399/2/22

22:16


نامه رضا رحمانی وزیر عزل شده صنعت خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد.

خبرگزاری تسنیم: نامه رضا رحمانی وزیر عزل شده صنعت خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد.

نامه رحمانی به روحانی: حجت شرعی برای استعفا ندیدم

تصویری


ویدئو