نامه رضا رحمانی وزیر عزل شده صنعت خطاب به رئیس‌جمهور منتشر شد.