شیون‌های واقعی برای شلیک اشتباهی

منبع: برترین ها

32

1399/2/22

22:42


ویدئویی از منزل شهید سیدمحمد افشون‌فر یکی از شهدای حادثه شناور کنارک را می‌بینید که در حادثه عصر روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت در حین انجام تمرین دریایی به فیض شهادت نائل آمد.

برترین‌ها: ویدئویی از منزل شهید سیدمحمد افشون‌فر یکی از شهدای حادثه شناور کنارک را می‌بینید که در حادثه عصر روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت در حین انجام تمرین دریایی به فیض شهادت نائل آمد.

شیون‌های واقعی برای شلیک اشتباهی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو