شرایط جلوگیری از عادت ماهانه با قرص در ماه رمضان

منبع: برترین ها

11

1399/2/22

23:12


حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی به پرسشی درباره جلوگیری از عادت ماهانه برای روزه گرفتن در ماه رمضان پاسخ گفته است.

شفقنا: حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی به پرسشی درباره جلوگیری از عادت ماهانه برای روزه گرفتن در ماه رمضان پاسخ گفته است.

شرایط جلوگیری از عادت ماهانه با قرص در ماه رمضان

متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدین شرح است:

س:برخی خانم‌ها با استفاده از دارو و قرص از عادت ماهانه جلوگیری می‌کنند تا بتوانند تمام ماه را روزه بگیرند. آیا چنین کاری جایز است؟ اگر با استفاده از دارو دچار لکه‌بینی شوند، حکم روزه‌شان چیست؟

پاسخ:

الف) اگر ضرر نداشته باشد، اشکال ندارد. البته در صورت استفاده زن از قرص جلوگیری، چنانچه خونی ببیند، برای حکم به حیض بودن آن، سه شبانه‌روز بودن، شرط نیست. ب) اگر دارای عادت وقتیه باشد و بعد از تکمیل وقت عادت، خون دیده(هر چند صفات حیض را داشته باشد)، استحاضه است. همچنین است اگر خون، فاقد صفات است و زن، مضطربه (فاقد عادت معیّن) بوده و یا اینکه صاحب عادت عددیه باشد و بعد از تکمیل عدد عادت، چنین خونی ببیند. مستحاضه باید مطابق وظیفه، عبادات خود را انجام دهد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو