این پوسترها رو قبلاً جایی ندیدین؟

منبع: برترین ها

28

1399/2/22

23:57


ویدئویی از پوستر برخی فیلم‌های ایرانی که عینا از نمونه‌های خارجی کپی شده اند را مشاهده می‌کنید.

برترین‌ها: ویدئویی از پوستر برخی فیلم‌های ایرانی که عینا از نمونه‌های خارجی کپی شده اند را مشاهده می‌کنید.

این پوسترها رو قبلاً جایی ندیدین؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو