سفر کرونایی نوبخت به گیلان  + عکس

سفر کرونایی نوبخت به گیلان + عکس


56

1399/3/8

13:03


محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به گیلان از پروژه آزاد راه قزوین - رشت و همچنین راه آهن رشت - انزلی بازدید کرد.

سفر کرونایی نوبخت به گیلان  + عکس

سفر کرونایی نوبخت به گیلان  + عکس

سفر کرونایی نوبخت به گیلان  + عکس

سفر کرونایی نوبخت به گیلان  + عکس

سفر کرونایی نوبخت به گیلان  + عکس

سفر کرونایی نوبخت به گیلان  + عکس

سفر کرونایی نوبخت به گیلان  + عکس

سفر کرونایی نوبخت به گیلان  + عکس

ایرنا

تصویری


ویدئو