به گزارش دنیای اقتصاد، طلا امروز در بازار ایران و جهان نسبت به روز گذشته افزایش قیمت را تجربه کرد.

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که روز قبل تا ۱,۷۰۷ (یک هزار و هفتصد و هفت ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ مصادف با ۲۸ می ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۵۳ درصدی به ۱,۷۱۶ (یک هزار و هفتصد و شانزده ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۱۶ ۹ ۰.۵۳ امروز
۱,۷۰۷ -۰.۳۲ روز قبل
۱,۷۱۲ -۱۶ -۰.۹۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

 

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۷۰۶,۰۰۰ (هفتصد و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۰۶,۰۰۰ ۸,۶۰۰ ۱.۲۱ امروز
۶۹۷,۴۰۰ -۱۳,۲۰۰ -۱.۹ روز قبل
۷۱۰,۶۰۰ -۱۸,۷۰۰ -۲.۶۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

 

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۱.۲۱ درصدی، از ۹۲۹,۹۰۰ (نهصد و بیست و نه هزار و نهصد ) تومان به ۹۴۱,۳۰۰ (نهصد و چهل و یک هزار و سیصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۴۱,۳۰۰ ۱۱,۴۰۰ ۱.۲۱ امروز
۹۲۹,۹۰۰ -۱۷,۶۰۰ -۱.۹ روز قبل
۹۴۷,۵۰۰ -۲۴,۹۰۰ -۲.۶۳ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

 

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۰۶۱,۰۰۰ (سه میلیون و شصت و یک هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۰۶۱,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۱.۳ امروز
۳,۰۲۱,۰۰۰ -۵۶,۰۰۰ -۱.۸۶ روز قبل
۳,۰۷۷,۰۰۰ -۸۴,۰۰۰ -۲.۷۳ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند