محمدباقر قالیباف، در اولین توئیت خود بعد از انتخاب به ریاست مجلس یازدهم نوشت:«‌امیرالمؤمنین علیه السلام به عامل خود در آذربایجان فرمودند: ‌و إنّ عملک لیس لک بطعمة و لکّنه فی عنقک أمانة ‌مسئولیت تو طعمه‌ای برایت نیست بلکه به گردنت امانت است ... ‌به خودم و همۀ عزیزان مجلس یادآوری می‌کنم از این امانت مراقبت کنند؛ إن‌شاء‌الله در پیشگاه ملت شریف ایران روسفید باشیم.»