اولین تصویر از قالیباف در قامت ریاست مجلس یازدهم

منبع: برترین ها

20

1399/3/8

15:04


محمد باقر قالیباف پس از کسب اکثریت آراء به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد و در اولین نطق خود از همه نمایندگان، کارکنان مجموعه مجلس و از هیئت رئیسه سنی قدردانی کرد.

خبرآنلاین: محمد باقر قالیباف پس از کسب اکثریت آراء به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد و در اولین نطق خود از همه نمایندگان، کارکنان مجموعه مجلس و از هیئت رئیسه سنی قدردانی کرد.

ولین تصویر از قالیباف در قامت ریاست مجلس یازدهم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو