مهار آتش سوزی ارتفاعات گچساران + عکس

مهار آتش سوزی ارتفاعات گچساران + عکس


28

1399/3/8

15:07


بعد از پنج شبانه روز تلاش نیرو های مردمی،منابع طبیعی،محیط زیست،تشکل های مردم نهاد و بالگرد های هوانیروز ارتش و هوافضای سپاه آتش سوزی جنگل های ارتفاعات خنگ و بنار و قلات گچساران مهار شد.

مهار آتش سوزی ارتفاعات گچساران + عکس

مهار آتش سوزی ارتفاعات گچساران + عکس

مهار آتش سوزی ارتفاعات گچساران + عکس

مهار آتش سوزی ارتفاعات گچساران + عکس

مهار آتش سوزی ارتفاعات گچساران + عکس

مهار آتش سوزی ارتفاعات گچساران + عکس

مهار آتش سوزی ارتفاعات گچساران + عکس

مهار آتش سوزی ارتفاعات گچساران + عکس

مهار آتش سوزی ارتفاعات گچساران + عکس

ایرنا

تصویری


ویدئو