مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس

مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس


59

1399/3/8

17:08


مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو هجومی رزمی ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه صبح امروز (۸ خرداد) با حضور وزیر دفاع و فرمانده کل سپاه برگزار شد.

مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس

مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس

مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس

مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس

مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس

مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس

مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس

مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس

مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس

مراسم تحویل دهی شناور‌های تندرو ساخت وزارت دفاع به نیروی دریایی سپاه + عکس

میزان

تصویری


ویدئو