تهدید استاندار خوزستان: بحران غیزانیه حل نشود...

منبع: برترین ها

38

1399/3/8

17:54


استاندار خوزستان با اشاره به بحران آبرسانی به غیزانیه خطاب به مدیران استان گفت: اگر مشکل آب غیزانیه حل نشود در خانه حبس می‌شوید و آب را روی‌یتان قطع می‌کنم!

استاندار خوزستان با اشاره به بحران آبرسانی به غیزانیه خطاب به مدیران استان گفت: اگر مشکل آب غیزانیه حل نشود در خانه حبس می‌شوید و آب را روی‌یتان قطع می‌کنم!

هشدار جدی استاندار خوزستان درباره بحران غیزانیه

تصویری


ویدئو