رهبران جهان با ماسک + عکس

رهبران جهان با ماسک + عکس


53

1399/3/8

19:09


پوشیدن ماسک در بحبوحه شیوع ویروس کرونا به مسأله ای بحث برانگیز بین سیاستمداران جهان تبدیل شده است.

رهبران جهان با ماسک + عکس

رهبران جهان با ماسک + عکس

رهبران جهان با ماسک + عکس

رهبران جهان با ماسک + عکس

رهبران جهان با ماسک + عکس

رهبران جهان با ماسک + عکس

رهبران جهان با ماسک + عکس

رهبران جهان با ماسک + عکس

رهبران جهان با ماسک + عکس

فرارو

تصویری