به گزارش  رویترز، سخنگوی کمیسیونر وزارت امور خارجه چین در هنگ‌کنگ در بیانیه‌ای گفت: وضع قانون درباره امنیت ملی در چارچوب اختیارات و وظایف مقام‌های مرکزی است.

براساس این بیانیه، این قانون تاثیری بر حقوق و آزادی‌های شهروندان یا منافع سرمایه‌گذاران خارجی ندارد. این سخنگو همچنین از واشنگتن خواست تا از دخالت در امور داخلی چین دست بردارد.

پیش از این، پارلمان چین به اتفاق‌ آراء قطعنامه‌ای برای تهیه پیش‌نویس یک قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ را به تصویب رساند. براساس این قطعنامه، کمیته کنگره ملی خلق چین مسوول نگارش لایحه‌ای درباره امنیت هنگ‌کنگ می‌شود.