رئیسی معاون وزیر بهداشت در گفتگو با شبکه خبر درباره شرایط بیماری کرونا در خوزستان گفت: روزانه به طور ثابتی به بیماران با تشخیص قطعی کووید ۱۹ افزوده می شود و همچنان وضعیت این استان قرمز است.