احتکار بیش از ۴۰۰ خودروی صفر در غرب تهران

منبع: برترین ها

59

1399/3/8

22:02


انبار احتکار بیش از ۴۰۰ خودروی صفر در غرب تهران شناسایی شد.

برترین‌ها: انبار احتکار بیش از ۴۰۰ خودروی صفر در غرب تهران شناسایی شد.

احتکار بیش از ۴۰۰ خودروی صفر در غرب تهران

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو