دو تصویر متفاوت از قالیباف؛ از ۹۶ تا ۹۹

منبع: برترین ها

32

1399/3/8

23:10


دو تصویر از محمدباقر قالیباف از سال ۹۶ تا ۹۹ منتشر کرده و نوشته است: قالیباف به‌نظر پیرتر شده است. کافی است به رنگ ریش‌های او دقت کنید.

اعتماد آنلاین: دو تصویر از محمدباقر قالیباف از سال ۹۶ تا ۹۹ منتشر کرده و نوشته است: قالیباف به‌نظر پیرتر شده است. کافی است به رنگ ریش‌های او دقت کنید.

دو تصویر متفاوت از قالیباف؛ از ۹۶ تا ۹۹

قالیباف در سال ۹۶

دو تصویر متفاوت از قالیباف؛ از ۹۶ تا ۹۹

قالیباف در سال ۹۹

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو