پلیس سوارکار، یک معترض در آمریکا را زیر گرفت

منبع: برترین ها

17

1399/3/11

03:04


ویدئویی از زیر گرفتن یکی از معترضان در هیوستون آمریکا توسط پلیس سوارکار را مشاهده کنید.

برترین‌ها: ویدئویی از زیر گرفتن یکی از معترضان در هیوستون آمریکا توسط پلیس سوارکار را مشاهده کنید.

پلیس سوارکار، یک معترض در آمریکا را زیر گرفت

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو