فوتبال بدون تماشاگر در سوریه که خبرساز شد!

منبع: برترین ها

15

1399/3/15

08:11


از آنجایی که بخاطر کرونا فوتبال بدون هواداران در سوریه از سر گرفت، باعث شد هواداران آنطور که باید از بازی لذت نبرند.

برترین‌ها: از آنجایی که بخاطر کرونا فوتبال بدون هواداران در سوریه از سر گرفت، باعث شد هواداران آنطور که باید از بازی لذت نبرند.

فوتبال بدون تماشاگر در سوریه که خبرساز شد!

تصویری


ویدئو