تصاویری کمتر دیده شده از «جورج فلوید» + عکس

تصاویری کمتر دیده شده از «جورج فلوید» + عکس


17

1399/3/15

11:06


جورج فلوید سیاه‌پوست آمریکایی که قربانی نژادپرستی شد، مردی بود که برای گذران زندگی تجربه دو شغل را داشت: «رانندگی و مامور حفاظت از امنیت رستوران».

تصاویری کمتر دیده شده از «جورج فلوید» + عکس

تصاویری کمتر دیده شده از «جورج فلوید» + عکس

تصاویری کمتر دیده شده از «جورج فلوید» + عکس

تصاویری کمتر دیده شده از «جورج فلوید» + عکس

تصاویری کمتر دیده شده از «جورج فلوید» + عکس

تصاویری کمتر دیده شده از «جورج فلوید» + عکس

فرارو

تصویری


ویدئو