آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!


منبع: برترین ها

67

1399/3/23

02:12


با نزدیک شدن به فصل تابستان و گرم شدن هوا، گردشگران از شهر‌های مختلف کشور بدون توجه به هشدار‌های ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، با تجمع و شنا در نوار ساحلی مازندران و بوشهر اوقات خود را در سایه کرونا می‌گذرانند.

باشگاه خبرنگاران جوان: با نزدیک شدن به فصل تابستان و گرم شدن هوا، گردشگران از شهرهای مختلف کشور بدون توجه به هشدارهای ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر لزوم رعایت فاصله گذاری اجتماعی، با تجمع و شنا در نوار ساحلی مازندران و بوشهر اوقات خود را در سایه کرونا می‌گذرانند.

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

آخر هفته کرونا فراموش می‌شود!

مطالب مشابه


تصویری