صید ماهی با شوک برقی توسط چینی‌ها در کنارک

منبع: برترین ها

183

1399/3/23

13:15


صید ماهی با شوک برقی توسط چینی ها در آب‌های کنارک سیستان و بلوچستان دوباره خبرساز شد.

برترین‌ها: صید ماهی با شوک برقی توسط چینی ها در آب‌های کنارک سیستان و بلوچستان دوباره خبرساز شد.

متاسفانه چینی‌ها این‌گونه به محیط زیست و اکوسیستم منطقه آسیب‌ غیرقابل جبران وارد می‌کنند.

ویدئویی از صید ماهی با شوک برقی توسط چینی‌ها  که رد فضای مجازی منتشر شده است را ببینید.

روش غیر انسانی، ماهیگیری با شوک الکتریکی است که به علت سهولت در صید، باب شده است و به هیچ جنبنده ای در دریا رحم نمی کند.

صید ماهی با شوک برقی توسط چینی‌ها در کنارک

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو